KIF-lauget

KIF-lauget er en betegnelse for alle de bedrifter som støtter KIF Fotball med minimum kr 25.000,-/år eller bidrar med

varer og tjenester tilvarende en verdi av kr 25 000,-.

KIF-lauget er etablert for at bedriftene kan videreutvikle sitt samarbeid med KIF Fotball for derigjennom å kunne

profilere seg som en aktiv samarbeidspartner for lokal og regional fotball.

KIF Fotball ønsker gjennom avtalen å styrke grunnlaget for den fortsatte utviklingen av fotballen i kommunen.

Målet er at vi skal fremskaffe 25 medlemsbedrifter i KIF-lauget i 2014.

Ønsker din bedrift å bli med i KIF-lauget, ta kontakt med oss på roger.bruer@gmail.com for mer informasjon om våres sponsorkonsept.

Følgende bedrifter er medlemmer i lauget.

 

 

 

   

 
 

     

     
 

     
   
     
   

 

 

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…