Mygg og Mini

Treningstider 2014

Minijenter:  Mandager kl 16:30-17_30. Gymsal Kirkenes skole
Myggtrening:  Tirsdager kl 17:30-18:30 (1.klasse) Gymsal Kirkenes skole
torsdager kl 16:00-17:00 (2.klasse). Gymsal Kirkenes skole

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…