KIF årsmøte 2019

Kirkenes Idrettsforening avholder årsmøte på KIF-huset

tirsdag den 26. mars 2019 kl 18. Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet må være styre i hende innen 4. mars.

post@kirkenes-if.no

Dokumentene vil bli tilgjengelig på hjemmesiden senest 19. mars.

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…