Barents Playmakers er i gang igjen

Trening og turnering i grenselandet!

Fotballspillere fra Sør-Varanger og Petsjenga skal møtes for felles trening, spill og samvær på både norsk og russisk side av grensen. Lag fra de to kommunene skal regelmesseig delta på hverandres treninger, samt i hverandres turneringer, deriblant FEFO Cup i Kirkenes og en turnering in Nikel / Zapoljarnij.

Klubbene fra Sør-Varanger og Petsjenga har i lang tid hatt et godt samarbeid, og dette er de siste årene blitt forsterket gjennom felles aktiviteter som deltakelse på turneringer og gjennomføring av felles treningssamlinger.

KIF og Tornado Nikel står sentralt i samarbeidet, i tillegg skal det inviteres andre lag med som Bjørnevatn IL, Hesseng IL og Iskra Zapoljarnij. Prioritert aldersgruppe er 13 -16 år, men også ander alder og lag kan inkluderes.

I det nye prosjektet skal det satses på fellestrening på vanlige ukedager, og lagene pendler tur-retur til sine hjemsteder. Et slik opplegg minsker koordinerings- og administrasjons behov og gjør prosjektet mer effektiv i forhold til sportslig aktivitet.

Prosjektet Barents Playmakers er støttet av Barentssekretariatet.

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…