KIF STORMØTE onsdag 18. okt kl 18 på Kirkenes skole

Ressursgruppe som jobber med kvalitetsklubbprosessen hadde møtet onsdag 4 oktober. Et av hovedtema var planlegging av KIF stormøte onsdag 18 oktober. Der skal bl.a. informeres om arbeidet med kvalitetsklubbkonseptet, og klubbens verdier og visjon blir presentert:

Kirkenes IF har siden våren 2016 jobbet for å bli en bedre klubb gjennom kvalitetsklubbprosjektet. Arbeidet har pågått halvannen års tid. Mange har bidratt så langt. Utfordringen framover er å ta i bruk verktøyene i den daglige driften.
Leder Sven Olav Olsen inviterer til stormøte for å informere om prosessen og hva dette kreves av deg som utøver, trener, tillitsvalgt og foresatt. KIF har også invitert Knut Larsen fra Trygg Trafikk som skal holde et innlegg om trafikk og trafikksikkerhet

Alle trenere, ledere, tillitsvalgte og foresatte og andre interesserte er invitert til møtet.

Agenda:

  1. Velkommen v leder
  2. Presentasjon av adminsitrativ leder og gruppelederne.
  3. Kirkenes IF mot kvalitetsklubb. Vår visjon og verdier
  4. Trafikk og trafikksikkerhet ved Fylkessekretær i Trygg Trafikk, Knut Larsen

Enkel bevertning.

Vel møtt!

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…