Tine Fotballskole

Påmeldingsfrist til TINE fotballskolen i juni er fredag 23 juni.
Påmeldingavgift skal betales med påmelding.
Søskenmoderasjon betyr: 1. barn  kr 700, fra 2. barn kr 500 per barn.

Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt med oss!

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel,
J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr.
Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på «Dampkjøkkenet,» som senere ble forsamlingshuset «Skansen» i
Storgata

Les mer…