Bli med i NIFs markedspanel og støtt KIF!

Ved å sette av litt tid noen ganger pr måned kan din klubb få etterlengtede inntekter i klubbkassa!

Bli med i NIFs markedspanel og støtt din favorittklubb!

Klubbene trenger ikke gjøre noe annet enn å invitere inn medlemmer, supportere, foreldre osv. til å svare på diverse undersøkelser. Hver undersøkelse gir klubben mellom 5 og 25 kr pr svar til klubbkassen.

Hver enkelt klubb har en egen url som de skal benytte når klubbens medlemmer, supportere, osv melder seg på til sin klubb:

Unik url for din klubb er:
https://panel.cint.com/3e85e106-88c5-4406-98d8-5e617904f180/panelists/new?c=%23f26822&i=1&s=28628

Kontingent i Kirkenes Idrettsforening
Hovedstyret ønsker å komme med en henstilling, om at alle som er medlemmer i vår forening betaler sin kontingent.
Les mer...

Kirkenes Idrettsforening
Kirkenes Idrettsforening ble stiftet 8. februar 1908 av herrene L. Hoel, J. Berger, H. Nafstad, Joh. Isaksen, H. Myrholt, Chr. Andersen, Andr. Bergerud, John Lehn og O. J. Melvold. Det historiske møtet ble holdt på "Dampkjøkkenet," som senere ble forsamlingshuset "Skansen" i Storgata.

Les mer...